Đặng Lê Nguyên Vũ khuyên đàn ông cần phải làm được 3 việc cho con cái

(CAO) Thừa nhận “chuyện nhà với chuyện nước” không thể nào làm song toàn được nhưng Đặng Lê Nguyên Vũ khuyên đàn ông cần phải làm cho con cái được 3 việc mới đáng mặt làm cha.

Nguồn: Thiên Long

Bình luận (0)

Thống kê