Giáo viên và học sinh thế này nói sao xã hội không bức xúc?

(CAO) Sau khi lăng mạ, dùng lời lẽ thô tục với học viên xong, nữ giáo viên khẳng định chẳng ai hơn mình về tư cách dạy học và đuổi học viên không đóng tiền phạt ra ngoài.

Nguồn: Đoàn Tuấn - Xuân Quỳnh

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê