"Người chim" bay lượn quanh thắng nổi tiếng Trung Quốc

(CAO) "Người chim" Jetmen nằm trong khuôn khổ chương trình "Mission Human Flight", với mục đích phát triển các thiết bị cho phép con người có thể bay lượn trên không, vừa có chuyến bay lượn quanh thắng nổi tiếng Trung Quốc.

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê