Giáo viên ‘sống’ theo lời Bác

(CAO) Giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện về tài đức trong mỗi con người. Giáo dục có thể cảm hóa định hình nhân cách trong mỗi chúng ta, bởi thiện ác không phải là bản tính cố hữu, phần nhiều là do giáo dục mà nên.

Bình luận (0)

Thống kê