Kẻ chủ mưu vụ đặt thuốc nổ Công an phường tham gia “khủng bố” chỉ vì... tiền

(CAO) Là đối tượng chủ mưu trong việc nhận tiền từ các đối tượng phản động lưu vong, mua thuốc nổ và tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng người đi khủng bố nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi trong nhân dân nhưng Khanh cho biết làm toàn bộ việc đó chỉ vì mục đích… kiếm tiền.

Nguồn: Thanh Minh

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê