Kế hoạch đặt bom theo lệnh "tổng khởi nghĩa" của bọn khủng bố diễn ra như thế nào?

(CAO) Nhiều lần xin được gia nhập làm thành viên của tổ chức khủng bố “Triều đại Việt Nguyễn” nhưng chưa được Ngô Hùng – kẻ tự xưng là Tổng tư lệnh kết nạp vì chưa có “thành tích”. Do vậy, khi nhận được sự chỉ đạo của đối tượng phản động này, Nam ra tay một cách quyết liệt.

Nguồn: Thanh Minh

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê