Người đàn ông chết bất thường sau chầu nhậu ở Sài Gòn

(CAO) Sau chầu nhậu, đám bạn nhậu bỏ đi còn người đàn ông nằm lại. Sau đó người này được phát hiện đã chết, miệng có máu.

Nguồn: Đoàn Dự

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê