Clip ông Kim Jong Un mở cửa sổ vẫy chào người dân Việt Nam

(CAO) Tại ga Đồng Đăng sáng 26-2, ngoài nhiều lớp an ninh nghiêm ngặt của chủ nhà Việt Nam, còn có lực lượng an ninh Triều Tiên, trong đó có 12 vệ sĩ thân cận chạy theo xe tháp tùng, nhưng ông Kim Jong Un vẫn mở cửa xe bọc thép của mình vẫy chào người dân Việt Nam hai bên đường, khi thấy mọi người đứng chờ đón trong giá lạnh.

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê