Video hướng dẫn đăng ký mẫu con dấu qua dịch vụ công trực tuyến

(CAO) Công an TPHCM đang tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó có đăng ký mẫu con dấu qua dịch vụ công trực tuyến.

Nguồn: CAO

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê