Video mô hình huấn luyện chữa cháy trong container

(CAO) Mô hình Fireblast có kết cấu hai tầng, dài 20 mét, bên trong tạo lửa và khói thật, để các chiến sĩ Cảnh sát PCCC thực hành các kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Nguồn: V.Thịnh - N.Điệp

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê