Video hướng dẫn thủ tục, trình tự cấp đổi, cấp lại đăng ký xe, biển số xe

(CAO) Công an TPHCM đang tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó có thủ tục, trình tự cấp đổi, cấp lại đăng ký xe, biển số xe.

Nguồn: CAO

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê