'Phạt nguội' là gì?

(CAO) Quy trình xử 'phạt nguội', xử phạt hành vi vi phạm bằng hình ảnh được thực hiện như thế nào? Nếu phương tiện bị ghi hình vi phạm nhưng chủ sở hữu không đến đóng phạt sẽ bị gì?

Nguồn: Hoàng Sơn
Xem bài chi tiết

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê