“Bức tường” cát cao hơn 100m ở Trung Quốc

(CAO) Cát bụi bao trùm TP.Đôn Hoàng, khiến bầu trời chuyển vàng, tầm nhìn giảm xuống dưới 5 m và giao thông gián đoạn.

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê