Cận cảnh rắn tự ăn đuôi của mình vì... quá đói?

(CAO) Chúng ta đã biết, rắn thường dùng đuôi để dụ con mồi, tuy nhiên trong nhiều trường hợp do tầm quan sát phía sau kém, nên rắn sẽ tự ăn phần đuôi của chính mình vì tưởng nhầm đó là con mồi.

Bình luận (0)

Thống kê