Clip cảnh sát giải cứu trăn khủng mắc kẹt trên dây điện

(CAO) Một con trăn “khủng” bò từ cây lên đường dây điện và gặp khó khăn khi di chuyển. Để khỏi bị rơi, nó cuộn tròn quanh đường dây điện cao thế màu đen. Cảnh sát đã phải cắt điện, sau đó dùng thang để tiếp cận con trăn và gỡ nó ra.

Bình luận (0)

Thống kê