Clip cao thủ Thiếu Lâm chạy trên mặt nước

(CAO) Shi Liliang ở chùa Thiếu Lâm Tuyền Châu (Trung Quốc) đã chạy trên cầu bằng ván ép mỏng trên mặt nước với chiều dài 30m. Nhà sư cao thủ thiếu lâm Shi Liliang đã khổ luyện kỹ năng này trong thời gian 15 năm.

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê