"Nghệ thuật đàm phán" của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sau thời gian đầu còn "chập choạng" với chính trường, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dần chứng tỏ được những bản chất cứng rắn và lọc lõi như thời ông còn hoạt động trên thương trường.

Nguồn: Vietnam+

Bình luận (0)

Thống kê