Clip thiết bị giúp bơi lặn dưới nước dễ dàng

(CAO) Chỉ cần bám vào tay cầm, thiết bị có thể giúp bạn di chuyển dưới nước với tốc độ tới 7km/giờ và lặn xuống được tới độ sâu 50m một cách dễ dàng.

Bình luận (0)

Thống kê