Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử có những tính năng gì?

(CAO) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành đã xây dựng và triển khai kế hoạch cấp thẻ cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân. Thẻ CCCD có gắn chíp điện tử đạt tiêu chuẩn ICAO quốc tế, có độ bền cao; không cần dùng đầu đọc thẻ, sử dụng QR code để truy cập. —Thẻ có hệ điều hành và ứng dụng bảo đảm cho việc tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu (có thể tích hợp đến 30 loại giấy tờ khác nhau) mà không phải mang nhiều loại giấy tờ. —Dữ liệu trên chíp được truy cập thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin. —Việc bảo mât thông tin công dân trên thẻ do Ban cơ yếu Chính phủ xây dựng giải pháp xác thực chữ ký số, mã hóa.

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê