Video tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ

(CAO) Chiều 20/5, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Với 475/475 đại biểu có mặt (bằng 100%) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê