Chủ vắng nhà, trộm cạy bung hai ổ khoá chỉ trong... 10 giây

(CAO) Đôi nam nữ lượn lờ tìm các nhà dân, phòng trọ vắng người rồi đối tượng nữ cảnh giới cho đối tượng nam cạy ổ khoá, trộm tài sản.

Nguồn: Thống Nhất

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê