Clip 2 nhóm thanh niên chém nhau tại trạm xăng do mâu thuẫn

(CAO) Camera ghi lại hình ảnh hai nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Nguồn: Lê Long

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê