Công an TPHCM: Nhiều kết quả tích cực trong thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ

(CAO) Xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, trong năm qua Công an TPHCM đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này, và đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn: Bích Hạnh - Hiển Vinh

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê