Bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan của "Nhóm trừ quỹ Bảo Lộc" (phần 2)

(CAO) Để có nơi sinh hoạt, các đối tượng trong “Nhóm trừ quỹ Bảo Lộc” đã tự xây dựng cơ sở lấy tên gọi là “Nhà chúa cha” để lôi kéo, lừa bịp nhiều người về đây sinh hoạt mê tín dị đoan, chữa bệnh theo hình thức 'trừ quỹ, trừ tà'. Những hành động trên, tất cả đều là những màn kịch mà Nguyễn Thị Thương dàn dựng một cách tinh vi để dụ dỗ và lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin nhằm phục vụ cho ý đồ của mình.

Nguồn: Theo ANTV

Bình luận (0)

Thống kê
Thống kê