Thạch Kim Tuấn thất bại ở Olympic Tokyo

(CAO) Đô cử Việt Nam Thạch Kim Tuấn thất bại cả ba lần cử đẩy, và chỉ thành công mức tạ 126kg cử giật.

Bình luận (0)

Thống kê