‘Chất thép’ của người hiệp sỹ đường phố

(CAO) Hiệp sỹ đường phố là những người có xuất thân bình thường như bao người. Họ có thể khác nhau về dung mạo, công việc,... Nhưng điểm chung của họ vẫn là “thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

Bình luận (0)

Thống kê