Tập thể điển hình trong công tác phòng chống tội phạm

(CAO) Không chỉ đoàn kết tập thể Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức còn mưu trí, sáng tạo,... đã từng chuyển hóa thành công một địa bàn có nhiều phức tạp về anh ninh trật tự. Đồng thời có nhiều sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính, cũng như những việc làm nghĩa tình, thắm đượm tình cảm với nhân dân.

Nguồn: Hãng phim Người Bảo Vệ

Bình luận (0)

Thống kê