Người phụ nữ hết lòng vì công tác xã hội

(CAO) Các công tác xã hội như chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ nhỏ,... không phải là chuyện đơn giản, ngay cả với cánh đàn ông. Nhưng hằng ngày, vẫn có một người phụ nữ âm thầm làm công tác này một cách hết sức hiệu quả và tận tâm.

Bình luận (0)

Thống kê